Twoje zadowolenie, moim sukcesem!

Jedną z bardziej istotnych kwestii związanych z prowadzonym transportem, do której przewoźnicy niestety nie przywiązują wagi i często ją bagatelizują narażając się tym samym na wysokie kary, jest regularność w wczytywaniu danych zarówno z karty kierowcy jak i z urządzenia rejestrującego.

Oferuje Państwu terminowe przeprowadzenie procesu wczytywania danych z karty kierowcy oraz tachografu cyfrowego w Państwa siedzibie lub w innym uzgodnionym miejscu. Zapewniam odpowiednią archiwizację pobranych danych.

Z przepisów jasno wynika, że każdy przewoźnik lub inny podmiot wykonujący przewozy drogowe, będący właścicielem lub użytkownikiem pojazdu, ma obowiązek pobierania danych:

 1. z tachografu cyfrowego:
  • co najmniej raz na 90 dni,
  • przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innemu użytkownikowi,
  • w sytuacji wadliwego funkcjonowania bądź uszkodzenia tachografu cyfrowego, umożliwiającego jednak pobranie zarejestrowanych w nim danych,
  • w przypadku wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania,
  • w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub inne uprawnione podmioty,
  • w każdej innej sytuacji, gdy niepobranie danych groziłoby ich utratą.
 2. z karty kierowcy:
  • co najmniej raz na 28 dni.
  • przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy;
  • przed upływem terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe,
  • w przypadku utraty ważności karty kierowcy,
  • w przypadkach gdy, zażądają tego uprawnione organy lub podmioty, a także w każdej innej sytuacji, gdy niepobranie danych groziłoby ich utratą.