Twoje zadowolenie, moim sukcesem!

Austria

Wraz z początkiem 2017 roku każdy kierowca, przekraczający granicę austriacką, musi posiadać komplet dokumentów, wskazanych w przepisach. Jednym z najważniejszych jest dokumentacja płacowa, potwierdzająca otrzymywanie przez kierowcę minimalnej kwoty, wynoszącej od 8,49€ do 10,50€, w zależności od grupy, do której zostanie zaklasyfikowany kierowca, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego dla branży transportowej.

Firmy przewozowe wykonujące transport towarów i przewóz osób na terenie Austrii, zarówno w ramach kabotażu, jak również w ruchu dwustronnym z załadunkiem lub rozładunkiem na terenie Austrii muszą natychmiast dostosować się do nowych przepisów prawa i muszą spełnić następujące obowiązki:

 1. Przed wykonaniem pierwszej operacji transportowej na terenie Austrii należy wypełnić i wysłać odpowiedni  formularz elektroniczny „ZKO-3” austriackiego ministerstwa finansów (Bundesministerium für Finanzen)
 2. Powołać przedstawiciela na terenie Austrii lub wskazać osobę odpowiedzialną za reprezentowanie firmy na zewnątrz. Pełnomocnikiem może być osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorstwa, znajdująca się w rejestrze handlowym np. członek zarządu, właściciel. Można również powołać innego przedstawiciela np. zewnętrznego pełnomocnika lub innego pracownika firmy z tym, że osobę taką należy zgłosić oddzielne na innym druku elektronicznym i podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody.
 3. Kierowca powinien przechowywać w następujące dokumenty:
  • zgłoszenie oddelegowania ZKO 3 (możliwe również w formie elektronicznej)
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie A1 lub równoznaczne dokumenty w języku niemiecki
  • umowa o pracę (w języku niemieckim lub angielski)
  • dokumentacja płacowa obejmująca m.in. ewidencję czasu pracy, karty płac, dowody wypłaty wynagrodzenia sporządzona w j. niemieckim

BOT „INSPEKTOR” pomoże Ci spełnić powyższe obowiązki ponieważ możemy przygotować dla Ciebie dokumentacje płacową obejmującą  ewidencję czasu pracy kierowcy na terenie Austrii w oparciu o prawidłowe zaklasyfikowanie kierowcy oraz ustalenie minimalnej stawki godzinowej uwzględniającej staż pracy kierowcy.

Norwegia

Norwegia to drugi europejski kraj po Niemczech, który usankcjonował prawnie przepisy dotyczące płacy minimalnej dla kierowców zawodowych. W Norwegii zaczęły one obowiązywać od 1 lipca 2015r. Płaca minimalna obowiązuje zarówno kierowców norweskich, jak i zagranicznych, kierujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony, w tym również autobusami. Norweska stawka minimalna dla kierowców wynosi obecnie 158,32 korony norweskie za godzinę (czyli około 77 złotych). Oprócz minimalnej stawki godzinowej przedsiębiorcy zobowiązani są do wypłacania diet według obowiązujących na terenie Norwegii stawek tj. 307 koron na dobę (ok. 149 zł) - za każdy rozpoczęty przedział 8 godzin wypłacana powinna być 1/3 diety.

Współpracując z BOT „INSPEKTOR” będziesz miał prawidłowo wyliczoną ewidencje czasu pracy kierowcy na terenie Norwegii oraz pomoc w prawidłowym w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

Węgry

Pomimo, że akty UE nie wykluczają wyraźnie sektora transportu z zakresu stosowania przepisów rozporządzenia rządowego 454/2015 (XII.29.) dotyczącego ustawowej płacy minimalnej na terenie Węgier Ministerstwo Gospodarki Narodowej uważa, że transport drogowy (kabotaż również) nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy w sprawie delegowania pracowników.