Twoje zadowolenie, moim sukcesem!

Opłata środowiskowa, tak jak podatki, jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy.

Każdy przedsiębiorca, który korzysta ze środowiska jest zobowiązany do złożenia wykazu ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Nie każdy przedsiębiorca wie, że mając samochód w firmie, do jego obowiązków należy uregulowanie tzw. opłaty środowiskowej.

Opłata środowiskowa dotyczy każdego przedsiębiorcy, który w swojej firmie użytkuje zarówno samochód służbowy, jak i prywatny ponieważ bez znaczenia jest to czy to auto prywatne, czy firmowe wprowadza tyle samo gazów i pyłów do atmosfery, które powstają w wyniku spalania paliwa. To z kolei wiąże się z korzystaniem ze środowiska.

Opłatę środowiskową uiszcza się jednorazowo po zakończeniu roku, za który jest należna, do 31 marca. Co ważne, z obowiązku tego zwolniony jest podmiot, u którego wartość opłaty środowiskowej za dany rok nie przekroczy 800 zł, ale w dalszym ciągu zobowiązany jest do przesłania do właściwego Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania, w którym musi wykazać, w jakim stopniu korzystał ze środowiska.

Biuro Obsługi Transportu „INSPEKTOR” oferuje Państwu:

  • naliczanie obowiązkowej opłaty środowiskowej
  • przygotowanie obowiązkowego sprawozdania środowiskowego, które przedsiębiorca ma obowiązek przekazać raz w roku, w terminie do końca marca następującego po upływie każdego roku.

Każdy przedsiębiorca, który nie wywiązał się z obowiązkowego złożenia sprawozdania i/lub wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska, może w każdym momencie tego obowiązku dopełnić.

Jeśli jednak o spełnienie tego obowiązku zwróci się do przedsiębiorcy urząd, wówczas sankcje karne mogą wynosić nawet pięciokrotność należnego podatku i podlegać będą ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.