Twoje zadowolenie, moim sukcesem!

Na podstawie posiadanych danych cyfrowych z karty kierowcy lub na podstawie wykresówek rozliczę dla Państwa niemiecką płacę minimalną – MiloG

Płaca minimalna na terenie Niemiec od 1 stycznia 2017r. wynosi 8,84 Euro/h

Zgłoszenie delegowania pracowników za pomocą faxu będzie akceptowane tylko do dnia 30.06.2017r.

MiLoG to federalna ustawa o płacy minimalnej, która obowiązuje od 01 stycznia 2015 r. Ustaliła ona powszechnie istniejącą kwotę wynagrodzenia za każdą godzinę pracy na całym obszarze Republiki w wysokości 8,50 euro brutto za godzinę. Każda firma, która chce wykonać operację transportową na terenie Niemiec (z wyjątkiem tranzytu oraz jednoosobowej firmy wykonującej transport własnym pojazdem)) musi powiadomić o tym niemiecki urząd celny (Bundesfinanzdirektion West w Kolonii) najpóźniej przed wjazdem pojazdu na terytorium tego kraju. Dotyczy to niemieckich i zagranicznych operatorów transportu wykonujących działalność na terytorium Niemiec.

Obecnie zgłoszenia oddelegowania kierowców do pracy na terytorium Niemiec w sektorze transportowym można dokonać są za pomocą faxu do siedziby Urzędu (Generalzolldirektion) pod numer +49 (0) 221/9648-72 lub od początku 2017 r. zgłoszenia można i należy dokonywać za pomocą serwisu internetowego www.meldeportal-mindestlohn.de lub www.zoll.de w rubryce „Dienste und Datenbanken”. W formularzu przedsiębiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przechowywania wymaganej dokumentacji oraz dostarczenia jej w jęz. niemieckim na żądanie niemieckich władz celnych do kontroli. Formularz należy wypełnić w języku niemieckim.