Twoje zadowolenie, moim sukcesem!

BOT „INSPEKTOR” wychodząc naprzeciw potrzebom przewoźników, którzy wykonują przewozy na terenie Francji zapewni przedstawiciela, który będzie reprezentował Klientów przed francuskimi organami kontrolnymi i przechowywał dokumentację wymaganą przez francuską Ustawę Macrona.

Ponadto BOT „INSPEKTOR” sporządzi ewidencję czasu pracy na terytorium Francji uwzględniając (dopóki strona francuska nie odstąpi od stosowania tych regulacji) oprócz naliczenia wynagrodzenia minimalnego oraz nadgodzin dodatkowe warunki:

Minimalną stawkę godzinową uzależnioną od grupy pracowników, w przypadku których stawka godzinowa wynosi od 9,68 do 10,00 € (nie uwzględniając przewozu pasażerskiego).

  • Dodatek stażowy, który w zależności od długości stażu pracy wynosi do 8%.
  • Dodatek z tytułu pracy w porze nocnej.
  • Dodatki z tytułu pracy w niedziele i święta.
  • Należności z tytułu podróży służbowych w wysokości do 55,92 € za każdą dobę.

Rząd Francuski ogłosił dekret (nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016r) dotyczący pracowników delegowanych przez przedsiębiorstwa transportowe do pracy na terenie Francji.  Przepisy, od 01.07.2016 r. wprowadzają szereg obowiązków dla firm transportowych. Zgodnie z informacjami z Ambasady RP w Paryżu oraz z wytycznymi na stronie Francuskiego Ministerstwa Środowiska, Energii i Morza odpowiedzialnego m.in. za współpracę międzynarodową w kwestii transportu nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, nie dotyczą jednak przewozów tranzytowych.

Najważniejsze obowiązki administracyjne:

  1. We wszystkich przypadkach delegowania (kabotaż, przewóz dwustronny) przedsiębiorstwo transportowe wyznacza swego przedstawiciela na terenie Francji.
  2. Przedsiębiorstwo transportowe wypełnia dla każdego delegowanego kierowcy zaświadczenie o delegowaniu.
  3. Kierowca musi posiadać w pojeździe wypełnione zaświadczenie o delegowaniu przetłumaczone na język francuski oraz umowę o pracę.
  4. Wymagane jest prowadzenie ewidencji czasu pracy na terytorium Francji, która zawiera m.in. wjazd oraz wyjazd z terytorium Francji, czas pracy, godziny nadliczbowe.
  5. Aby zgłosić delegowanego kierowcę oraz wystawić zaświadczenie o delegowaniu pracownika/ów na terytorium Francji należy zarejestrować się w elektronicznym systemie dostępnym pod adresem https://sipsi.travail.gouv.fr