Twoje zadowolenie, moim sukcesem!

Kontrole w przedsiębiorstwie przeprowadzane prze Inspekcje Transportu Drogowego czy Państwową Inspekcje Pracy były, są i będą. Mogą one być spowodowane wynikiem uzyskania w poprzednim roku kalendarzowym wysokiego współczynnika ryzyka wystąpienia naruszeń (efekt kontroli drogowych, podczas których stwierdzono poważne naruszenia), jak również działaniem planowanym z wyprzedzeniem i ujętym w rocznym planie kontroli, ponieważ wytyczne GITD są takie, żeby każde przedsiębiorstwo transportowe kontrolowane była przynajmniej raz na 5 lat. Poza powyższym kontrole wszczyna się na wniosek innego organu administracyjnego lub kontrolnego bądź też w wyniku złożenia doniesienia do organu przez osoby/podmioty trzecie.

Aby Państwo mogli być spokojni i nie obawiali się kontroli proponuje Państwu usługę audytu przedsiębiorstwa. Zalety płynące z w/w audytu to m.in.

 • zminimalizowanie kar jakie mogą być nałożone podczas kontroli
 • przygotowanie i wdrożenie odpowiednich procedur, które umożliwią uniknięcie popełniania naruszeń w przyszłości
 • sprawdzenie/uzupełnienie wymaganej dokumentacji m.in.
  • Licencji na wykonywanie transportu drogowego/Zezwoleń na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego
  • Zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne
  • Innych zezwoleń (w przypadku gdy są wymagane ze względu na charakter wykonywanego przewozu)
  • Regulaminu pracy
  • Umów o pracę
  • Ewidencji czasu pracy
  • Uprawnień kierowców do wykonywania zawodu kierowcy
  • i innych
 • przygotowane raporty wykroczeń wszystkich kierowców,
 • szkolenie kierowców z postępowania podczas kontroli, uprawnieniach kontrolującego oraz prawach kontrolowanego

Ponadto, chcąc zaoszczędzić czas możecie zlecić mi Państwo reprezentowanie Państwa przedsiębiorstwa w trakcie przeprowadzanej kontroli przez organy Inspekcji Transportu Drogowego lub Inspekcji Pracy w siedzibie firmy. Służę również swoją wiedzą praktyczną jak i teoretyczną w trakcie postępowań wyjaśniających prowadzonych przez organy kontrolne oraz po zakończeniu tych postępowań w przypadku gdy została nałożona kara pieniężna. Przygotuje odwołanie od tej decyzji.