Twoje zadowolenie, moim sukcesem!

Obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy na podmioty realizujące przewozy drogowe nakłada przede wszystkim Ustawa o czasie pracy kierowców oraz Kodeks pracy. Przewoźnicy mają obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy wszystkich kierowców, nie tylko zatrudnionych na umowę o pracę ale również kierowców prowadzących własną działalność gospodarczą tzw. samozatrudnienie oraz pracujących na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych w tym m.in. umowy zlecenie. W przypadku przewoźników tworzenie ewidencji jest na tyle skomplikowane, że bez odpowiedniej wiedzy i oprogramowania poprawne wykonanie ewidencji jest praktycznie niemożliwie.

Moja firma sporządzi ewidencję czasu pracy kierowcy/ów w oparciu o zapisy dokonane na kartach kierowców, wykresówkach jak również z innych dokumentów zgodnie z art. 25 UoCPK.

Zlecając mi prowadzenie ewidencji otrzymają Państwo:

  • ewidencję czasu pracy kierowców z wyliczonymi godzinami czasu pracy planowanej, nadgodzinami, dodatkami za prace w godzinach nocnych, wynagrodzenia za dyżury, a także informacje o możliwych wykroczeniach z kodeksu pracy
  • comiesięczny raport kontrolny, w którym ujęte będą wykroczenia związane z czasem pracy, jazdy, przerwami, odpoczynkami (tj. naruszeń zgodnie z ITD)
  • wdrożenie odpowiednich procedur przeciwdziałających popełnianiu naruszeń
  • raporty płacowe kierowców
  • sprawdzenie oraz uzupełnienie ciągłości aktywności kierowcy